Фактури и формуляри

Фактурниците бива отпечатвани на химизирана хартия, като първия екземпляр е бял, а останалите са цветни. Кочаните с фактури се произвеждат по ваш образец. Стандартно има налични в 3 размера (А5 – 7 реда, 2/3 А4 – 16 реда и А4 – 35 реда). Предлагаме изработка на фактури или по образец на клиента.

Изработката е в рамките на 5 работни дни след поличената и окончателно одобрената писмена поръчка, като срока може да варира в зависимост от бройката на кочаните и обема на поръчката.

Печатницата ни е лицензирана за изработката на фактури.

Моля обърните внимание на задължителните данни необходими за изготвянето на фактури. Това са:

 • Име на фирмата
 • Адрес по регистрация
 • Идентификационен номер
 • Регистрация по ДДС (да / не)
 • Материално отговорно лице (МОЛ)
 • Други данни в карето на фактурата: IBAN, BIC, Име на банката, Телефони, E-mail, WEB, други връзки
 • брой на редове
 • брой екземпляри в един комплект
 • желано количество
 • начален номер
 • Допълнителна информация относно заявката ви

Касови бележки, разписки, отчетници и други счетоводни консумативи

В работния процес на различните фирми са и други текущи консумативи като: касови бележки, сервитюрска сметка, разписки, контролни записки, отчетни книги и бележки, квитанции, авансови отчетни бележки, протокол и други. Направете запитване относно необходимия ви документ, по желчние може да ви изготвим съответниата разработка и дизайн.