Печатница „Булдик” е основана през 1990 г.

През 2017 г. чрез универсално наследяване дейността на компанията ни и обслужването на нашите клиенти беше поето от фирма „Дон-ПРИНТ“ ООД.

Съвместно ние продължаваме да поддържаме високото качество и широката продуктова гама, които отговарят на изисквания на нашите клиенти.

Услугите, които предлагаме покриват целия производствен цикъл започвайки от предпечатната подготовка, преминавайки през различните печатарски технологии, завършвайки с книговезане и издателска дейност. Клиентите ни имат възможност да получат разнообразен спектър от полиграфически услуги с отлично качество, конкурентни цени и кратки срокове за изработка и реализация.

Нашата основна цел – ДОВОЛНИ КЛИЕНТИ !

Защо ни се доверявате…

  • Широк спектър от полиграфически услуги.
  • Вие участвате пряко в създаването на дизайн
  • Разработка на индивидуални решения и персонализирани продукти
  • Атрактивни цени
  • Максимално кратки срокове за изпълнение
  • Печатницата притежава лиценз за печат на данъчни фактури